setting

PR0$aCKSBLoG$: SaLaM uKHWaH DaRi BLoGeR KaLi iNi

SaLaM uKHWaH DaRi BLoGeR KaLi iNi
aSSaLaMuaLaiKuM


KaLi Nie...SeTeLaH RaMDHaN MeLaBuHKaN TiRai..DaN SYaWaL DaTaNG TuK MeNeMaNi...Sesi PeRteNGaHaN SeMeSTa PeRTaMa BeRMuLa KeMBaLi....MaSa uTk SaMBuNG BeRJiHaD Di aLaM FaNa iNi...MeNGuTiP SeGaLa aPa Y BoLeH DiJaDiKaN BeKaLaN uTk KeMuDiaN HaRi...MeMuLaKaN HiDuP BaRu BeRSaMa TeMaN BaRu DiSiSi...CuBa uNTuK MeMPeRBaiKi KeMBaLi SeGaLa KeKuRaNGan Y KeLiHaTaN SeBeLuM iNi.....MuLa RiSau aKaN MaSaLaH eKoNoMi Y MuLa MeMBiSiK DiRi....aKu TeRPaKSa MeMBuZyKaN DiRi SeNDiRi..MeMeNiNGKaN KePaLa uTk MeMiLiH DaN MeNGuTaMaKaN Y MaNa Y PaTuT Di uTaMaKaN...KaLau aDa DiKaLaNGaN Y TeRaSa DeNGaN aPa Y TeLaH DiLaKuKaN PaDa MuQaDDiMaH SeSi KaLi iNi...SaMaDa Y BeRaDa DaLaM DuNia MaYa iNi(BLoG) aTau DuNia SeBeNaR...MoHoN SeRiBU KeMaaFaN..WaLau RaYa SuDaH BeRLaBuH..KeMaaFaN SeRiNG KuPoHoN MeMaNDaNGKaN DiRi iNi iNSaN Y HiNa DaN SeRBa KeKuRaNGaN..BaNyaK MeLaKuKaN DaN MeNGuLaNG KeSiLaPaN..aNTaRa MeNCaRi KeBaHGiaaN DiRi SeNDiRi DaN iNSaN SeKeLiLiNG...BuKaN PeRKaRa Y SeNaNG uTk Di aTaSi..DiHaRaPKaN MeReKa iNi MeMaHaMi....SeKaDaR iTu SaHaJa uCaPaN KaLi iNI....aPa2 Y TeRJaDi..iNSYaLLaH HaMBa iNi aKaN CuBa BeRKoNGSi..waLau aGaK PeRLaHaN..MeMaNDaNGKaN SuMeR BENDa DiDuNia SeKaRaNG aMaT BeRHaRgA...aMaT SuKar uTk MeNeRusKaN PeRJaLaNaN Y TiaDa KeuNTUNGaN SePeRTi MeNGaRaNG BLoG Ni..aPe2 PuN..THaNKS KePaDa Y SuDi MeLaWaT BLoG iNi...ALL in ALL..WiSH Me LuCK^_^

ALHaMDuLiLLaH...WaLau TeRLaLu BaNYaK CaBaRaN Y DaTaNG Di aWaL-aWaL SeSi KaLi iNi...iNSYaLLaH...SuMeR iNi HanYa BeRSiKaP SeMeNTaRa SeLaKu SiFaT SeMuLaJaDI SeGaLa BeNDa Y aDa Di DuNia iNi YaNG BeRSiFaT SeMeNTaRA...HaNYa Di SaNa Y KeKaL aBaDi....aPa Y Ku HaRaPKaN...SeMoGa aPa Y Ku LaKuKaN...TiDaK DiSaLaH TaFSiRKaN DeNGaN KRiTiKaL MeMaNDaNGKaN MaTa iNi SeNTiaSa MeNJaDi PeNiLai uTaMa iNSaN2 SePeRTi KiTe Di DuNia iNi....
SePeRTi MaNa Y Di PoST DaLaM eNTRy FaCeBooK ku PaDa KaLi iNi....

"aNDai MeReKa2 MeMaHaMi aPa YaNG TeRJaDi...SeTiaP aPa Y BeRLaKu PaSTi aDa aSBaB DaN MuSaBaT...WoRLD iS NoT iN BLaCK aND WHiTe aND DuN'T JuDGe THe BooK By iT CoVeR...We r NoT THe MiGHTY JUDGe to JuDGe SoMeTHiNG DaT HaPPeNeD aRouND uS...aND aSSuMMiNG We r PerFeCT aND RiGHT oN wHaT We HaD See aRouND uS....=.='"


SeTiaP SeSuaTu YaNG BeRLaKu DaN DiLaKuKaN aDa PoSiTiF DaN NeGaTiFNYa..aDa HiTaM DaN PuTiHNYa...aDa PRo DaN CoNTRaNYa....SePeRTi MaNa aPa Y eMPuNYa DiRi Y HiNa iNi LaKuKaN...SeTiaP oRaNG Di DuNia iNi MeMPuNYai JaLaN HiDuP Y TeRSeNDiRi....oNaK DuRI Y TeRSeNDiRi...DaN CaBaNG PeRSiMPaNGaN Y TeRSeNDiRi Y MeMBuaTKaN KiTE SeNTiaSa TeRaSa DaLaM DiLeMMa DaLaM MeMBUaT PiLiHaN....MeNCaRi PeNYELeSaiaN.....KiTe SeLaKu iNSaN Y LeMaH..HaNYa MaMPu BeRuSaHa...BeRiKHTiaR..MuDaH2HaN iaNYa MeNJaDi JaLaN PeNYeLeSaiaN Y TeRBaiK...PiLiHaN Y TeRBaiK uTk DiRi KiTe DaN uTk oRaNG SeKeLiLiNG KiTe...

MeMaNG FiTRaH SeTiaP aPa Y KiTe LaKuKaN x SeMeSTiNYa Y TERBaiK..TaK SeMeSTiNYa BeTuL..aNdai iaNya DiRaSaKaN BeTuL PaDa KaCa MaTa eMPuNYa DiRi..x SeMeSTiNya iaNYa BeTuL DiKaCa MaTa oRanG SeKeLiLiNG Y SeNTiaSa MeMeRHaTi...aPa Y DiHaRaPKaN MoDah2HaN MeReKa iNi TiDaK MeLaMPau..DaN CuBa MeNGeRTi.....WaLau aDaKaLaNya TeRDaPaT SeSuaTu Y SeRiNG Si SaLaH eRTi..NaMuN HaRaPNYe MeReKa MeMaHaMi BaHWaSNYa KiTe Nie HanYa iNSaN BiaSa..TiDaK MeMiLiKi aPa2 Y iSTiMeWa..SaMa SaHaJa DiSiSi-NYA...TiDaK LaYaK uTk MeNiLai SeSuaTu DiDePaN Mata DeNGaN SeTuLuSNYa.....

MoDaH2HaN iNi SeNTiaSa MeNDaPaT BeRKaT DaRiNYa......MeNDaPaT PeRLiNDuNGaN DaRi-NYA...MeNDaPaT BaNTuaN DaRi-NYa...KERNa TiaDa LaGi Y LeBeYH MeMaHaMi MeLaiNKaN DiRiNYa YaNG MAHA a'ZiM....aPa Y HaRuS KuLaKuKaN HaNYa LaH BeRuSaHa SeDaYa uPaYa..BeRiKTiaR SeHaBIS BaiK..DaN Y SeLeBiHNYa....BeRSeRaH DaN BeRTaWaKaL KePaDaNYa....SeLaKu MaLiK SeKaLiaN QaDaR....


ini sahaja ucapan untuk kali ini..buat sekian kali aku meluahkan apa yang tersirat dalam hati ini kedalam penulisan kali ini...walaupun agak berkias....isinya yang tidak dapat diselami...tapi harapannye agar kiasannya dapat difahami....mesejnya dapat dikongsi....all in all..MaY aLLaH BLeSS aLL oF uS......


SeKiAnN..............

Tiada ulasan :

Catat Ulasan

Copyright © PR0$aCKSBLoG$ MiNH Solution